Full contact

 

BEVEZETÉS

A verseny szabályok hosszú utat tettek meg, amióta 1979 márciusában az első Fülöp-szigeteki nemzeti Eskrima Kali Arnis (EKA) Bajnokságon bevezették. Noha az évek során sokat módosították, átdolgozták és változtatták, lényegében ugyanaz maradt. Kiállta az idő próbáját és az ember véget nem érő küldetését a fejlődésért, és jobb alapot biztosít a versenyzőknek és nézőknek egyaránt.

Azonban, bár az előírásoknál a versenyzők érdekeit tartottuk szem előtt, mégsem tekinthető mérvadónak a versenyzők személyi biztonságát illetően. A személyi biztonság kérdésében a versenyzők, edzők, és a versenyeknek otthont biztosító hivatalos- és közintézetek illetékesek.

Meghatározás – Az Eskrima Kali Arnis test-test elleni (full contact) küzdelem, vagy botharc verseny, támadó és védekező fogások keveréke, melyet önvédelemre használnak rattan bottal, azaz „olisival”. A küzdelemben a versenyzők gyorsaságukat, helyezkedési képességüket és technikai tudásukat használják fel, hogy több ütést vigyenek be illetve több pontot szerezzenek a győzelem érdekében. A küzdelemben minden ütés és csapás pontozásra kerül, kivéve a lefegyverzést és a földre vitelt, melyek egy-egy jól kivitelezett pontot érő ütésnek felelnek meg. A verseny a kondicionálást, támadást, védést és stratégiát látványos és érdekes sporttá kombinálja össze.

I. CIKKELY – KÜZDŐTÉR

1. bekezdés

Küzdőtér

a) A küzdőtér, vagy ring alapterülete ne legyen kevesebb, mint egy 8 méter, sem több mint egy 9 méter oldalhosszúságú négyzet a szegély jelzőktől számolva.
b) A padozat legyen sík, és készüljön vinyl fából, tartánból, fű, vagy gyékényszőnyegből, vagy bármilyen más puha alapból.
c) Több küzdőtér állítható fel, ha több számban nevezhetnek a versenyzők.

2. bekezdés

Gongok, csengők, kürtök, stb.

a) A gongoknak, csengőknek, kürtöknek – vagy amit a versenyen használnak – elég hangosnak kell lenniük, hogy a versenyzők és a bírák tisztán hallhassák őket.
b) Több küzdőtér esetén kerüljük a csengők és sípok használatát, mert zavaró lehet. Lehetőleg akkor használjuk ezeket, ha csak egy páston folyik éppen a verseny.

3. bekezdés

Egyéb felszerelés

a) Asztalok és székek a hivatalos személyeknek – Bíráknak, bemondóknak, időmérőknek, orvosoknak, zsűrinek, ügyintézőknek, médiának, stb.
b) Pontozólapok – a bíráknak, másodpéldányokkal – továbbá tollak, ceruzák, írótáblák.
c) Mikrofonok és hangszórók.

II. CIKKELY – VERSENY

1. bekezdés

A körök hossza és száma. A versenyzők 3 menetben mérkőznek meg egymással, egy menet 1 perces lehet, fél perctől egy perig terjedő szünetekkel a menetek között.

2. bekezdés

Az egész test támadható felület a kezeket is beleértve – kivéve a lábak térdtől lefelé, a lágyék, a fej és a test hátsó része.

3. bekezdés


A versenyzők körülbelül két méterre álljanak egymástól a küzdőtér közepén, miközben a bírák felé néznek. A mérkőzésvezető jelére elvégzik a szabályos köszöntést, a „yuko-t” – majd egymás felé megismétlik a „yuko-t”. A köszöntés után a versenyzők felvehetik a küzdőpozíciót („handa”) a mérkőzésvezető utasítására. A mérkőzés a mérkőzésvezető „Harc” („laban” vagy „palo”) parancsára indul.

4. bekezdés

A mérkőzés végén a versenyzők visszatérnek a kiinduló pozícióba, ahol egymást újból köszöntik, majd a bírák felé fordulnak, ahol megvárják az eredményhirdetést. Ezután a bírák felé is elvégzik a köszöntést.

5. bekezdés

A kör végén, vagy a kijelölt idő lejártával az időmérőnek jeleznie kell a versenyzőknek gonggal, csengővel, síppal, vagy bármilyen más módon, mely a kör végét jelzi.

6. bekezdés

Minden olyan találat, vagy technika, mely a kör végi jelzéssel egy időben történik, érvényesnek számít.

7. bekezdés

Minden olyan támadás érvénytelen, melynél az egyik, vagy mindkét fél a küzdőtéren kívül tartózkodik. Ez esetben a versenyzőket vissza kell irányítani a küzdőtér közepére.

8. bekezdés

Minden támadás és technika érvényes, amit a küzdőtéren belül hajtanak végre, akkor is, ha a támadás után vagy eredményeképpen az egyik versenyző ki/leesik a küzdőtérről. (Pl. földre vitelnél).

III. CIKKELY – BÍRÁLAT

1. bekezdés

A versenyt 3 bíra dönti el. Döntésük végleges és megfellebbezhetetlen. A mérkőzésvezetőnek a pontozásba nincs beleszólása.

2. bekezdés

A bíráknak a küzdőtéren kívül, annak ellenkező oldalain – sarkain – foglaljanak helyet, a küzdőtérre nem léphetnek be.

3. bekezdés

Ha a küzdelem technikai kiütés (TKO) nélkül zárul, mindkét versenyző visszatér a küzdőtér közepére a kiinduló pozícióba. A mérkőzésvezető összegyűjti a pontozólapokat a bíráktól és a bírókhoz viszi. A bírók átnézik a lapokat, majd meghozzák a döntést.

4. bekezdés

Az eredmény döntetlen „patas”, ha a két fél eredménye egyforma, ha a mérkőzés ideje alatt nem állapítható meg ki volt a jobb, avagy a rosszabb, azaz nem volt jelentős különbség a küzdő felek teljesítményében, kezdeményezésében, technikáiban, lábmunkájában, és más megnyilvánulásaiban az adott mérkőzésen.

Döntetlen esetében a verseny meghosszabbítandó egy 1 perces menettel. Ha még ekkor sincs döntés az egyik fél javára, újabb egy perces menettel kell meghosszabbítani az adott mérkőzést, míg az egyik fél javára döntés nem születik.

5. bekezdés

Az alábbi megnyilvánulások tilosak:

a) Lefogás, dulakodás, megragadás, ütés vagy rúgás – ököllel, könyökkel, vagy térddel – vagy más karate ütés és hasonlóak.
b) Megütni/támadni az ellenfelet, ha a földön fekszik, éppen feláll, vagy ha jelezte, hogy feladja a mérkőzést.
c) Az ellenfelet, vagy a botját lefogni és úgy támadni őt.
d) Megtámadni az ellenfelet, ha hátat fordít megadás közben.
e) Folyamatosan kimenni a küzdőtérről.
f) Megigazítani a felszerelést a mérkőzésvezető engedélye nélkül.
g) A lágyékot, nyakat, hátat, térdet, vagy bármilyen térd alatti részt támadni.
h) Lezárni az ellenfél kezét vagy karját, vagy karunkat az ellenfél karja alá tolni.
i) Káromkodni a mérkőzés alatt.
j) Elmulasztani a visszalépést „Szét” parancsszó után.
k) Megtámadni az ellenfelet rögtön a „Szét” parancs után, elmulasztva a hátralépést.
l) Megtámadni a mérkőzésvezetőt, vagy agresszívan viselkedni vele szemben.
m) Bármilyen sportszerűtlen tett, ami az ellenfélre, hivatalos személyre vagy közönségre nézve megalázó.
n) Bármilyen tiltott szer, vagy stimuláns használata, úgy, mint szteroidok, marijuana, ópiumszármazékok, és hasonlók.
o) Bármilyen más dolog vagy tett, ami sérti az Eskrima Kali Arnis szellemiségét.

6. bekezdés

Az érvényes találatok az ütések, vágások, döfések és a punyo használata. Azonban a versenyzők biztonsága érdekében a szervezők korlátozhatják az érvényes találatokat teljesen megtiltva a döféseket, a punyoval végrehajtott támadásokat, vagy mindkettőt, a WEKAF jóváhagyásával.

IV. CIKKELY – PONTOZÁSI RENDSZER

1. bekezdés

Pontozás. Pontot érő megnyilvánulásnak számít:

a) Ha egy versenyző több ütést visz be a testre, fejre, vagy karokra.
b) Ha egy versenyző elveszti a botját lefegyverzés „agaw” eredményeképpen, vagy ha a botja kiütődik, kiesik a kezéből.

2. bekezdés

A pontozás a „10 pontos” rendszerben folyik. A győztes 10 pontot kap, a vesztes pedig 7-9 pontot, ami a győztes fölényének mértékétől függ. A 10 pontos rendszert a következőképpen kell alkalmazni:

Döntetlen 10-10
Kis különbség 10-9
Nagy különbség 10-8
Kimagasló fölény vagy egyoldalú küzdelem 10-7

 

A pontozásnál gondosan figyelembe kell venni a támadást, védekezést, tiszta találatokat, taktikát, technikát és sportszerűséget.

A szabályellenes támadások és a sportszerűtlen taktika felszólítást vagy pontlevonást von maga után. A mérkőzésvezetőnek le kell állítania a mérkőzést, hogy a versenyzőt figyelmeztesse, és jeleznie kell a bíráknak, ha pontlevonás esete áll fent. Azonban egyértelmű szándékos szabálytalankodás esetén a mérkőzésvezető kizárhatja a versenyzőt, miután a bírákkal konzultált.

3. bekezdés

A győztest az alábbi esetekben lehet kihirdetni:

a) GYŐZELEM PONTOK ALAPJÁN: Az lesz a győztes, akit a bírók többsége győztesnek ítél meg. Ha mindkét versenyző megsérült vagy technikai kiütést (TKO) szenvedett el egy időben, és emiatt nem képes folytatni a versenyt, a bírók az addig összegyűjtött pontjaik alapján ítélik meg a győztest.

b) GYŐZELEM KIÜTÉSSEL:

i. Ha a küzdelem egyenlőtlen, vagy egyoldalú: Ha a mérkőzésvezető úgy ítéli meg, hogy az egyik versenyző kimagasló túlerőben van, vagy ha az egyik versenyző szélsőségesen sok verést szenved el, akkor leállíthatja a mérkőzést és az erősebb küzdőt kiálthatja ki győztesnek.

ii. Sérülés: Ha az egyik versenyző a mérkőzésvezető szerint nem alkalmas folytatni a versenyt sérülés vagy más fizikai tényező miatt, akkor az ellenfelét kiálthatja ki győztesnek. Ez a jog a mérkőzésvezető hatásköre, aki kikérheti az orvosok szakvéleményét. A mérkőzésvezetőnek el kell fogadnia az orvos szakvéleményét. Amikor a mérkőzésvezető orvost hív, a küzdőtéren csak ő és az orvos lehet jelen, az edzőknek a küzdőtéren kívül kell tartózkodnia. A küzdőtér menti orvosnak van meg a joga, hogy megállítsa a mérkőzést, ha orvosi okból a versenyző nem folytathatja a versenyt.

iii. A versenyzés folytatásának megtagadása, vagy önkéntes megadás: Ha a versenyző feladja a küzdelmet, vagy nem folytatja azt a pihenőidő lejártával, ellenfelét kiáltják ki győztesnek.

iv. Lefegyverzés („Agaw”): Ha a versenyzőt lefegyverzik, vagy ha a bot kiesik a kezéből 3 alkalommal – kivéve, ha szabálytalan módszerekkel él az ellenfél – a rendelkezésre álló időn belül.

A versenyzők biztonságára tekintettel a szervezők, vagy a Helyi Eskrima Kali Arnis Bizottság (LEKAC) megkövetelhetik, hogy a bagsak és agaw bármely három kombinációja technikai kiütésnek minősüljön.

c) GYŐZELEM KIZÁRÁSSAL: Ha egy versenyzőt kizárnak a küzdelemből, ellenfele lesz a győztes. Ha mindkét versenyzőt kizárják a döntést ennek tükrében kell meghozni. Egy versenyből kizárt versenyző semmilyen díjra, éremre, kupára vagy helyezésre nem jogosult, függetlenül attól, hogy a verseny melyik szakaszában került kizárásra.

d) VERSENY NÉLKÜL: A mérkőzésvezető lezárhatja a mérkőzést, a versenyzőkön és mérkőzésvezetőn kívüli okból kifolyólag, például ha a küzdőtér csúszóssá válik vagy megsérül, ha a világítás megszűnik, kivételesen rossz időjárási viszonyoknál, stb. Ilyen esetekben a mérkőzést „mérkőzés nélkülinek” titulálják, és a bíróknak kell a további intézkedésekről gondoskodniuk.

e) KÖNNYŰ GYŐZELEM VAGY MULASZTÁS: Ha az egyik versenyző teljes felszerelésben megjelenik a küzdőtéren, de ellenfele elmulasztja a megjelenést miután a hangosbemondón bemondják a nevét, jelzett a gong és ettől számítva eltelt 3 perc a mérkőzésvezető az első versenyzőt kiálthatja ki győztesnek. A mérkőzésvezetőnek jeleznie kell a bírák felé, hogy pontozólapjaikat ekként töltsék ki és szedjék össze, majd vezessék a versenyzőt a küzdőtér közepére és a döntés kihirdetése után a győztes kezét emeljék a magasba.

Ha a küzdőtéri orvos utasítására zárták ki a versenyzőt, például a súlylimitet nem érte el, ellenfelének meg kell jelennie a döntéshozás idejére, de nem szükséges beöltöznie teljes felszerelésbe. A szervezőknek igyekezniük kell mihamarabb értesíteni az érintett versenyzőt.

4. bekezdés

Egy versenyző a földre került (bagsak), ha a talpán kívül bármilyen más testrésze a padlóra kerül egy szabályszerű támadás kikerülése eredményeképpen.

5. bekezdés

Ha egy versenyző sérülés következtében nem képes folytatni a versenyt, a versenyeredményeket a következőképpen kell eldönteni:

a) Ha a sérülést okozó fél szabályos technikákkal okozta a sérülést akkor a sérülést okozó versenyző a győztes. Ha a sérülés az első körben következik be akkor döntetlen „patas” az eredmény.
b) Ha a sérülést okozó versenyző szabálytalan technikákkal okozta a sérülést a sérült a győztes.

V. CIKKELY – FELSZERELÉS

1. bekezdés

Minden küzdőnek a WEKAF által jóváhagyott felszereléssel kell rendelkeznie. A felszerelést jóváhagyhatja az igazgatóság vagy kormányzóság.

a) A hajnak nem szabad a látást akadályoznia. Az első alkalommal, amikor a haj akadályozza a látást az edző/segédedző segíthet rendezni a problémát, és a mérkőzésvezető figyelmeztetheti a versenyzőt. Második alkalommal újabb figyelmeztetés jár. A harmadik alkalom is figyelmeztetéssel jár, ezt követően egy pont levonás a versenyző pontozólapjától, és végül, ha újra előfordul a zavaró tényező, kizárás jár a versenyből.

b) A versenyzőkön nem lehet szemüveg, vagy kontaktlencse.

c) Minden versenyző legyen tiszta, ápolt megjelenésű, és lehetőség szerint frissen borotvált.

d) A versenyzők EKA felszerelést – laza nadrágot és pólót vagy laza nadrágot és zakót – vagy egy klub uniformisát viseljék; feltéve, ha az biztosítja a versenyző lábának, kezének és testének szabad mozgását.

e) A versenyzőknek megfelelő viseletben kell megjelenniük, mellvédőt is beleértve szükség esetén, melyet meg kell igazítani, mielőtt a versenyző a küzdőtérre lép.

f) Semmilyen fém pánt, öv, nyaklánc, ékszer vagy bármilyen más sérülést okozó tárgy nem lehet egyik versenyzőn sem.

g) A cipők puha anyagból készüljenek, tüskék és sarok nélkül.

h) A viseletre vonatkozó szabályok: A mérkőzésvezetőnek nem szabad engednie a versenyt olyan versenyzőnek, aki nem visel mellvédőt, fejvédőt, testpáncélt, zubbonyt, kesztyűt, vagy ha tisztátalan, vagy nem megfelelően öltözött. Ha a felszerelés kilazul, a mérkőzésvezető leállíthatja a mérkőzést, hogy rendbe rakják azt.

i) A versenyzőknek a menetek közötti pihenőkben arccal a küzdőtér közepe felé kell nézniük ülő, vagy álló helyzetben.

2. bekezdés

A fejvédőt alumíniumráccsal kell ellátni olyan módon, hogy ne akadályozza a versenyző látását.

3. bekezdés

A fejvédőnek minden fejmérethez hozzáigazíthatónak kell lennie. Teljesen fednie kell az arcot és fejet, valamint nyakvédő nyelvekkel kell rendelkeznie, továbbá a biztos tartást segítő állítható szíjakkal.

4. bekezdés

Testvédő zubbony

a) Minden versenyzőnek térdig érő testpáncélt kell viselnie. A védőöltözetnek a térd fölött a láb minden részét fednie kell, elegendő habszivacs töltelékkel elöl és oldalt. A párnázottság a test két oldaláig érjen ki, a hátsó részen lágy párnázottság megengedett.
b) Ha a páncél kioldódik a mérkőzésvezető leállíthatja a mérkőzést, amíg megigazítják a páncélt.

5. bekezdés

Kesztyű.

a) Engedélyezett kesztyűk. A versenyzők a szervezők által rendelkezésükre bocsátott kesztyűket viselhetik, de előzetes jóváhagyással saját kesztyűt is viselhetnek.
b) A kesztyűnek az alkar nagy részét fednie kell, de a versenyző dönthet úgy, hogy alkarvédőt is használ.

6. bekezdés

Rattan bot (Olisi)

a) A versenyzőknek rattan botokat kell biztosítani a következő feltételekkel:

i. 74 cm-nél nem hosszabb
ii. 2.6 cm átmérőnél nem vastagabb
iii. 200 grammnál nem nehezebb

b) A versenyzők saját botjaikat is használhatják, ha azt a szervezők előzetesen engedélyezték.

7. bekezdés


Választható felszerelés.

Láb, boka és térdvédő, kar és könyökvédő vagy egyéb test mellény használható előzetes engedélyezés megléte esetén.

VI. CIKKELY – EDZŐK/SEGÉDEDZŐK

1. bekezdés

Minden versenyző egy edzőre és egy segédre jogosult a következő szabályok alapján:

a) Az edzőt és segítőt előzetesen be kell jegyezni a szervezőknél, vagy a Nemzeti Eskrima Kali Arnis Kormányzó Szervezetnél, vagy a WEKAF képviselőjénél.
b) A szünetekben egyetlen edző és segéd lehet a versenyző közelében.
c) Regisztrált versenyző is lehet segéd klubtársa mérkőzésénél.

d) A verseny alatt sem az edző, sem a segéd nem lehet a küzdőtér közelében, a szünetek végén minden törölközőt, legyezőt, üveget, stb. el kell távolítani a küzdőtér közeléből
e) Az edző és segéd semmilyen módon nem befolyásolhatja, bátoríthatja, buzdíthatja a nézőket vagy a versenyzőt a küzdelem alatt, ellenkező esetben leváltásra kerülnek.
f) Ha az edző vagy segéd megszegi a szabályokat a versenyzőt figyelmeztetheti, vagy ki is zárhatja a küzdelemből a mérkőzésvezető.
g) Az edző nem segíthet egy súlyosan sérült versenyzőnek a jelenlévő orvos engedélye nélkül.
h) Az edzők és segédek az időmérő vagy mérkőzésvezető parancsára a menetek előtti szünet lejárta előtt 10 másodperccel el kell, hogy hagyják a küzdőteret.
i) Az edzőknek tiszta külső megjelenéssel kell rendelkezniük, és nem viselhetnek semmilyen sapkát, vagy más fejfedőt.
j) A szabálytalankodó edzőket eltávolíthatják a mérkőzés helyszínéről, megfoszthatják edzői jogától a verseny idejére, vagy akár örökre kitilthatják minden WEKAF szentesített versenyről, továbbá a versenyzőjét is kizárhatják a versenyből.
k) Egy edző visszaléptetheti versenyzőjét egy fehér törölköző, vagy más fehér textília bedobásával, vagy ha szándékát bejelenti a mérkőzésvezetőnek, de csak abban az esetben, ha a két küzdő fél éppen nem üti egymást.
l) Ha egy versenyzőt olyan szabálytalansággal vádolnak, amivel edzője tisztában van, de nem jelentette azt, vagy az edző felelős érte, akkor őt is fegyelmi eljárás alá vonhatják.

VII. CIKKELY – ORVOSOK, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS VERSENYBIZTOSOK

1. bekezdés

Biztonsági előírások és orvosok

a) Egy vagy több orvosnak mindig a küzdőtér közelében kell tartózkodnia a verseny ideje alatt, és felkészültnek kell lennie a felmerülő egészségügyi helyzetek kezelésére.
b) Az orvos joga eldönteni, hogy egy sérülés következtében a versenyző képes-e folytatni a küzdelmet. Döntését meg kell osztania a versenyzővel és edzőjével. Személyesen nincs kötelezve, hogy ellássa a sérüléseket, de eligazítást kell adnia a sérülés ellátásának módjáról.
c) A versenyzőknek a verseny előtt orvosi vizsgálaton kell átesniük, és ha szükséges minden menet előtt meg kell ezt ismételniük.
d) Technikai kiütés (TKO) esetén, vagy ha a versenyző komolyan megsérült, a mérkőzésvezető azonnal kérheti az orvost, hogy vizsgálja meg a versenyző állapotát, és/vagy részesítse elsősegélyben ha szükséges, mielőtt a versenyző felállhat a padlóról és elhagyhatja a küzdőteret. Az orvos – saját felelősségére –önszántából is beléphet a küzdőtérre ellátni a sérültet, ha a menetet leállították.
e) A mérkőzésvezetőt, mielőtt egy WEKAF versenyen részt venne, szintén meg kell vizsgálnia és részvételét engedélyeznie kell a jelenlévő orvosnak.
f) A jelenlevő orvos bármikor megállíthat egy mérkőzést, ha belép a küzdőtérre. A versenyző átvizsgálása után, ha úgy véli, hogy a versenyző túlzott veszélynek van kitéve, indítványozhatja a mérkőzésvezetőnek, hogy zárja le a mérkőzést. A mérkőzésvezető tájékoztathatja a bírókat és bírákat, hogy a mérkőzést orvosi okból leállították. A mérkőzés lezárása minden esetben a versenyző érdekeit, biztonságát és jólétét szolgálja.
g) Az orvos nem vizsgálhatja meg a versenyzőket a versenyek közti szünetben a mérkőzésvezető engedélye nélkül. Az orvos jelezheti ez irányú szándékát a mérkőzésvezetőnek, aki, ha elfogadja a menet kezdetét jelző gong után leállíthatja a versenyt és a versenyzőt az orvoshoz irányíthatja a küzdőtéren kívülre. Ha az orvos úgy találja, hogy a versenyző további sérüléseknek van kitéve, javasolhatja a mérkőzésvezetőnek a mérkőzés lezárását.
h) Komoly sérülés esetében az orvosnak azonnal el kell látnia a sérültet és további kezelést kell nyújtania, ha szükséges.
i) Minden versenyzőnek, aki komoly sérülést, vagy technikai kiütést szenvedett el követnie kell az orvos utasításait.
j) Ha a mérkőzést többször leállítják (kivéve, ha lefegyverzés miatt) az érintett versenyzőt visszaléptetheti a Helyi EKA Bizottság (LEKAC) vagy a nemzeti EKA Kormányzó Szövetség az orvos tanácsára.
k) Ha a versenyző valamilyen lábsöprés vagy földre vitel után nem mozdul, senki nem nyúlhat hozzá, a fejvédő eltávolítását kivéve, amíg az orvos személyesen el nem látja a sérültet és nem utasítja az edzőket.
l) Rögzítősinnek, és lehetőség szerint egy hordozható oxigénmaszknak rendelkezésre kell állnia minden időben a ring közelében.
m) Teendők technikai kiütés és RSC esetén:

a. ESZMÉLETLEN VERSENYZŐ: Ha egy versenyző eszméletlen, rajta kívül egyedül a mérkőzésvezető és az orvos maradhat a küzdőtéren, hacsak az orvos további segítséget nem kér.
b. ORVOSI ELLÁTÁS: Ha egy versenyző súlyos csapásokat szenved, ami védekezésképtelenné teszi, vagy emiatt nem képes folytatni a versenyt, azonnal meg kell vizsgálnia őt egy orvosnak. A mérkőzésvezetőnek tájékoztatnia kell a bírókat és bírákat, hogy a mérkőzés orvosi okokból állt le, és a bíróknak ekképpen kell kihirdetniük az eredményt „RSC vagy technikai kiütés”.
c. KORLÁTOZÁSI IDŐ:

i. Egy korlátozott versenyző nem versenyezhet, míg orvosi korlátozása le nem jár. Minden más erőnléti, vagy a versenyző súlyát megtartó edzés engedélyezett. A korlátozási időt az orvos véleménye és ajánlása alapján kell meghozni.
ii. A korlátozási idő után a versenyzőt hivatásos orvosnak kell megvizsgálnia, mielőtt bármilyen EKA mérkőzésen részt vesz.

2. bekezdés

Adminisztráció, verseny biztosok

a) REGISZTRÁCIÓ: Minden hivatalos és nem-versenyző személyt, aki a WEKAF szabályaiért, vagy annak betartatásért felelős előzetesen regisztrálni kell. Pl.: mérkőzésvezető, bírók, bírák, időmérő, súlymérők, orvosok, felügyelők, öltöztetők, tisztviselők, versenyigazgató/adminisztrátor, trénerek, edzők, stb.…
b) A helyi EKA bizottság (LEKAC) felelős a hivatalos és nem versenyző személyzet toborzásáért, tanúsításáért, felkészítéséért és kirendeléséért. Minden tagnak részt kell vennie a WEKAF éves tanúsító programján.
c) A hivatalnokok beosztásáért a rendezvény helyéhez tartozó LEKAC a felelős.

3. bekezdés

Mérkőzésvezető

a) ELSŐDLEGES FELADAT: A mérkőzésvezető elsődleges feladata, hogy a versenyzők biztonságát garantálja.
b) ÖLTÖZET: A mérkőzésvezető és minden férfi hivatalnok minden WEKAF által rendezett versenyre megfelelő öltözékben jelenjen meg és sarok nélküli gumitalpú cipőt viseljen. A mérkőzésvezető WEKAF bajnokságokon a szervezet logó-ját viselheti öltözetén.
c) FELADATOK: A mérkőzésvezető a küzdőtéren tartózkodik. Feladatai közé tartozik, hogy:

i. A verseny és sportszerűség szabályait betartassa.
ii. Végig irányítása alatt tartsa a mérkőzést.
iii. Megakadályozza, hogy egy gyenge versenyző szükségtelen verést kapjon.
iv. Ellenőrizze a védőfelszerelést.
v. A következő 3 parancsszót használhatja:

1. „ÁLLJ” (tigil vagy hunong): Amikor a versenyzőket a harc abbahagyására szólítja fel.
2. „HARC” (laban, palo, bunal): Ha a harc elkezdését/folytatását adja parancsba.
3. „SZÉT” (buwag): Ha a versenyzők egymásba kapaszkodnak, vagy lefogják egymást, a parancs után hátra kell lépniük egymástól.

vi. Figyelmezetnie kell a versenyzőket, ha bármilyen módon szabályt szegnek.
vii. A mérkőzés végén neki kell összeszednie a bírák pontozókártyáit, majd ellenőrzés után átnyújtani azokat a bíróknak, vagy ha nincsenek bírók, akkor a kihirdetőnek/bemondónak.
viii. A mérkőzésvezető nem nyilváníthat valakit győztesnek (a versenyző kezét a magasba emeléssel) amíg ki nem hirdették azt. Ha a mérkőzésvezető kizárt egy játékost vagy leállította a mérkőzést szólnia kell a bíróknak kit zárt ki, vagy miért állította le a mérkőzést, hogy a bírók továbbítsák az üzenetet a bemondónak, hogy a nézők is rendesen tájékoztatva legyenek. Miután a kihirdetés megtörtént a mérkőzésvezető magasba emelheti a győztes kezét.

4. bekezdés

A mérkőzésvezető jogában áll:

a) Bármikor leállítani a mérkőzést, ha azt túl egyoldalúnak ítéli.
b) Leállítani a mérkőzést, ha az egyik versenyző sérülés miatt nem képes folytatni azt.
c) Bármikor leállítani a mérkőzést, ha az egyik fél nem küzd komolyan. Ez esetben ki is zárhatja a versenyzőt.
d) Szabálytalanság vagy sportszerűtlenség esetén figyelmeztetheti a küzdőket, vagy leállíthatja a mérkőzést, amíg intést intéz az egyik küzdő irányába.

5. bekezdés

Zsűri. A versenyen jelen lehet egy legfeljebb 5 tagú zsűri.

a) Világbajnokságon több ország képviseltesse magát a zsűriben.
b) Országos bajnokságon a zsűri az ország különböző részeiről érkezett emberekből állon. Lehetőség szerint egyikük legyen egy nagymester, vagy legalább a WEKAF igazgatóság/kormányzóság tagja. A zsűri dönthet az óvás kérdésében, vagy olyan ügyekben, mely túlmutat a bírák, mérkőzésvezető vagy a bizottságok hatáskörén.

6. bekezdés

Az időmérő.

a) Az időmérő közvetlenül a küzdőtér mellett foglaljon helyet.
b) Az időmérő feladatai:

i. Elsődleges feladata hogy a menetek idejét és számát és hosszát, valamint a menetek közti szüneteket számon tartsa és irányítsa.
ii. Minden menet előtt 10 másodperccel jeleznie kell sípszóval vagy más hasonló eszközzel.
iii. Az időmérő jelzi a mérkőzés és minden menet kezdetét azzal, hogy megüti a gongot, vagy megfújja a kürtöt, vagy belefúj a sípba, stb.
iv. Megállítja a mérkőzést figyelmeztetések, intések idejére, vagy ha meg kell igazítani a felszerelést, vagy más olyan tevékenység idejére, mely az előírt időhatároktól eltér.
v. „bagsak” vagy „agaw” esetében az időmérőnek le kell állítania az órát. A mérkőzésvezető „laban” vagy „palo” vezényszavára kell újból elindítania az órát.
vi. Ha egy versenyző elmulasztja folytatni a mérkőzést a menetek közti szünetek végeztével, vagy földre kerülése után 10 másodperccel a mérkőzésvezető „harc” parancsa után, akkor elveszíti az adott menetet.
vii. Ha a mérkőzésvezető cselekvésképtelen, vagy más módon nem képes levezetni a mérkőzést akkor az időmérőnek meg kell ütnie a gongot, véget vetve a menetnek, és a listán következő pártatlan mérkőzésvezetőnek kell levezetnie a mérkőzést.

7. bekezdés

Bemondó

a) A bemondó mondja be minden versenyző nevét, súlycsoportját és klubját.
b) A bemondó mondja be a mérkőzésvezetők és a zsűri tagjainak neveit, továbbá értesítenie kell a közönséget, ha a személyek változnak.
c) A bemondó nem mondhatja be a győztes nevét, amíg a versenyzők a pást közepére nem érnek és fel nem készülnek az eredményhirdetésre.

8. bekezdés

Öltöztető.

Minden versenyen részt vehet egy öltöztető, akinek az alábbi feladatai vannak:

a) Az öltöztetőnek át kell vizsgálnia a védőfelszerelést minden menet előtt.
b) Meg kell róla bizonyosodnia, hogy a felszerelés minden versenyzőre szakszerűen van feladva, valamint elég stabilan tart.
c) Fel kell hívnia a mérkőzésvetető és a verseny biztosok figyelmét, ha úgy látja, hogy valamelyik versenyző nem megfelelő öltözéket vagy felszerelést használ.
d) A mérkőzésvezető vagy verseny biztosok parancsára át kell vizsgálnia az öltözékeket.

9. bekezdés

Ügyintézők és felügyelők.

Minden versenyen legyenek kijelölt ügyintézők és felügyelők, akiknek a következőek a feladataik:

a) Az ügyintézőknek a szabályoknak megfelelően kell eljárniuk.
b) Az ügyintézőknek kell ellenőrizniük a versenyzők súlyát, és jelezniük kell a szervezők, vagy a zsűri felé, ha szabálytalanságot tapasztalnak.
c) Tájékoztatniuk kell a versenyzőket a mérkőzéseikről.
d) Felügyelőket is meg kell bízni az ügyintézők fent említett feladataival, akiknek akkor kell végrehajtaniuk azokat, ha az ügyintézők elmulasztják, vagy nem képesek betölteni feladatukat.

10. bekezdés

Súlymérés és súlymérők.

a) Súlymérés

i. Minden WEKAF versenyen súlymérésnek kell történnie.
ii. Minden versenyzőt legalább alsónadrágig vetkőztetve kell megmérni.
iii. Minden versenyzőt a verseny napján, vagy a versenyt megelőző napon kell megmérni.
iv. A versenyzőknek meg kell jelenniük a súlymérésnél. Ha a versenyző a súlycsoportjának megfelelő tömegnek nem felel meg, 2 órát kap arra, hogy ezt korrigálja, különben a következő súlymérésnél kizárják a versenyből.

b) Súlymérők

i. Minden WEKAF érintettségű versenyen legalább 2 súlymérőnek kell lennie.
ii. A súlymérőknek megfelelt súlyú atlétáknak kell lenniük saját klubjukból vagy szervezetükből.
iii. A súlymérőknek a „pontos tömegeket” kell leolvasniuk és feljegyezniük.
iv. Döntésük végleges, ellenvetésnek helye nincs.

VIII. CIKKELY – VERSENYZŐK

1. bekezdés

Minden versenyzőnek regisztrálnia kell saját nevével, be kell írnia a WEKAF-ot, vagy LEKAC-ot amelyiknél tag, és a rájuk vonatkozó kor és súlykategóriában kell versenyezniük.

a) A versenyzőknek azt a LEKAC-ot kell regisztrációjukba írniuk, amelyhez tartoznak, és az orvosi vizsgálaton egészségesnek kell lenniük verseny előtt és után.
b) A versenyző nem képviselhet olyan klubot, amely nem tartozik a WEKAF-hoz, vagy LEKAC-hoz. Minden olyan versenyzőnek, aki olyan klubot képvisel mely nem regisztrált a szervezeten belül „független”-ként kell indulnia.
c) A versenyzőknek jelentenie kell egy ügyintézőnek vagy felelős személynek a nevezési űrlappal, vagy más közleménnyel kapcsolatban.
d) Minden regisztrált tag, aki a WEKAF által nem szentesített versenyen indul, fegyelmi eljárásban részesül, melynek függvényében felfüggeszthetik, vagy kizárhatják a WEKAF versenyeken való részvételről.

2. bekezdés

Versenynevek, becenevek. Minden versenyzőnek a saját nevével kell indulnia minden EKA versenyen. A becenevek, versenynevek használata tiltott.

3. bekezdés

Egészségi állapot

a) Orvosi engedélyezés: Egy versenyző nem versenyezhet, amíg egy orvos nem engedélyezte azt a számára.
b) Orvosi engedély: Minden olyan versenyzőnek, aki más országokból jön versenyezni, rendelkeznie kell egy orvosi engedéllyel, mely leszögezi, hogy mielőtt elhagyta hazáját egészsége rendben volt, nem volt sérülése, fertőzése vagy rokkantsága, ami a versenyen való alkalmasságát befolyásolná az adott országban, amit meglátogat. Ilyenforma engedély benne lehet egy feljegyzésben, vagy tagsági füzetben, amit a versenyző kezel a LEKAC vagy Nemzeti EKA kormányzó szervezettel összhangban, és ezt az engedélyt a verseny előtti orvosi vizsgálaton állítják ki az általános súlyfelmérés előtt.

4. bekezdés

Kizáró tényezők

a) Látás. Ha a versenyző csak egyik szemére lát nem versenyezhet. A kontaktlencse használata tiltott a versenyzőknek.
b) Süket vagy néma versenyzők, akik átmennek az orvosi engedélyen, versenyezhetnek.
c) Vágások és horzsolások. Nem versenyezhet a versenyző, ha kötést vagy pólyát visel egy vágás, seb, zúzódás, vagy marás miatt, vagy ha duzzanat van a fején vagy arcán, beleértve az orrot és a füleket. A végső döntés az orvosé, aki a verseny napján megvizsgálja a versenyzőt.

IX. CIKKELY – ADMINISZTRÁCIÓS SZABÁLYOK

1. bekezdés

Minden bajnokságot a World Eskrima Kali Arnis Federation (WEKAF) szabályzatával összhangban kell levezetni, kivéve azokat a szabályokat, melyeket a helyi tagok az adott ország törvényeivel összhangban módosítottak.

2. bekezdés

Minden Eskrima Kali Arnis (EKA) versenyt a tagok országos EKA kormányzó szervével kell szentesíteni, amelyik területe alá tartozik. Ha nincs ilyen, akkor annak a helyi szervezetnek kell szentesítenie, mely regisztrálva van a WEKAF-hoz.

3. bekezdés

Minden részt vevő versenyző, edző, segédedző, hivatalnok, orvos, ügyintéző, felügyelő, időmérő, stb. regisztrálva kell, hogy legyen a WEKAF-nál. (Azaz tagnak kell lennie).

4. bekezdés

Az éves regisztráció Június 1-től következő év május 31-ig tart.

5. bekezdés

A regisztrációs díja ne haladják meg a következő értéket:

Klubon belüli verseny 10 USD max.
Helyközi verseny 20 USD max.
Megyei verseny 30 USD max.
Területi vagy megyék közötti verseny 40 USD max.
Nemzeti bajnokság 60 USD max.
(vagy a tiszta profit 5%-a, amelyik nagyobb)

Megj.: Az árak USA dollárban értendők.

6. bekezdés

Szójegyzék: EKA verseny kifejezések magyarázata

Tiszta találatok: tiszta, okos harc, vagy az aljas, sportszerűtlen taktika mellőzése
Direkt tiszta találat: olyan találat, melyet nem blokkoltak vagy védtek, melyben a bot „olisi” a test vagy fej első, oldalsó részét találta el (a térdek fölött).
Védekezés: blokkolás, hárítás, ellépés, lehajolás, kikerülés, elhajlás, hátralépés, vagy a test elforgatása egy ütés elkerülésének érdekében. Ezen manőverekre tekinthetünk úgy, mint „elmozgásra” vagy „kikerülő mozdulatokra”, melyek célja a támadás elkerülése.
Agresszor: olyasvalaki, aki támadó magatartást vesz föl, nyomul, állandó ütésekkel sorozza meg az ellenfelét, miközben kikerüli a rá irányuló támadásokat. Nem pedig az a személy, aki cél nélkül nyomul a másikra és két ütést kap, mire egyet bevisz.
Támadás: sikeres ütésbevitel, vagy taktika, melyet először visznek be, nem visszatámadás.

7. bekezdés

Versenyzők kor szerinti osztályozása.

Lásd Súlycsoportok menüpont.

8. bekezdés

Ha bármilyen állami, regionális, vagy városi jog/törvénykezés megtiltja, vagy korlátozza a WEKAF szabályok szerinti botharc küzdelmet, akkor abban a térségben nem lehet megrendezni a versenyt.

9. bekezdés

Részvételi korlátozások

a) Külföldi sportolók. Nemzeti versenyeken a külföldi indulók nem indulhatnak, hacsak előzetes engedélyt nem kaptak. A belföldi lakosok részt vehetnek a küzdelmeken, ha egy helyi szervezet, klub, iskola vagy szervezet regisztrált tagjai.

b) Elítélt sportolók. Elítélt, vagy börtönbüntetésüket töltő sportolók lehetnek WEKAF által elismert klubok tagjai, részt vehetnek nem hivatalos rendezvényeken, de hivatalos WEKAF versenyeken és rendezvényeken nem indulhatnak.

c) Női sportolók. Női versenyzők is lehetnek tagok, továbbá indulhatnak a WEKAF által jóváhagyott női versenyeken/versenyszámokban.

10. bekezdés

Versenyképtelenség


a) Ha egy versenyző bár jelentkezett, de mégsem képes részt venni egy versenyen kielégítő magyarázatot kell adjon írásban – ha kérik – távolmaradásának okát illetően. Máskülönben fegyelmi eljárás indul ellene, mely eredményeképpen akár fel is függesztheti a helyi szervezet vagy WEKAF.

b) Ha egy versenyző nem jelenik meg a verseny egyik mérkőzésén, automatikusan kizárásra kerül a versenyből. Azonban lehetősége nyílik továbbra is versenyben maradni a WEKAF vagy a helyi szervezet döntésének értelmében, ha egyértelmű bizonyítékát mutatja fel annak, hogy távolmaradásáért nem ő a felelős.

c) Nevezési lap. Egy versenyző ne töltsön ki nevezési lapot, hacsak nem biztos abban, hogy versenyezni akar. Az indulóknak az orvosi vizsgálatra és a súlymérésre a megbeszélt helyen és időben meg kell jelennie. A szponzoroknak reklámjaikat előre be kell jelenteniük. Ha egy versenyző kitöltötte a jelentkezési lapot a szponzornak joga van használnia a nevét, továbbá biztosnak érezheti, hogy a versenyző indulni fog. Ha bármilyen érvényes okból a versenyző mégsem tud megjelenni a versenyen, előre jeleznie kell a szervezetnek, hogy egy cserét alkalmazhassanak.

X. CIKKELY – LEVONÁSOK

1. bekezdés

Figyelmeztetés. A mérkőzésvezető figyelmeztetést szabálytalanságnál az alábbi szabálytalanságok első elkövetésekor:

a) Bármilyen szabálysértő ütés vagy vágás, vagy tiltott cselekvés esetén, a III. cikkely 5. bekezdésében leírtak szerint.
b) A versenyző vagy segédje/edzője engedetlenségekor, vagy bármilyen sportszerűtlen magatartás esetén, mely ellenfelére, ellenfele segédjére/edzőjére vagy a közönségre nézve sértő vagy megalázó.

2. bekezdés

Pontlevonás. A mérkőzésvezető pontlevonást fogalmazhat meg a versenyző felé és továbbíthatja az azonnali pontlevonási szándékot a zsűri felé, az alábbi szabálytalanságok elkövetésekor:

a) Ugyanannak a szabálytalanságnak második elkövetésénél.
b) Ha harmadjára is előfordul ugyanaz a szabálytalanság, azért újabb pontlevonás jár, de a mérkőzésvezető saját felelősségére ki is zárhatja a versenyzőt.

3. bekezdés

Kizárás.

a) Ha a versenyző egymás után többször követ el szabálytalanságot a figyelmeztetések ellenére, akkor a mérkőzésvezető kizárhatja a versenyből. Kivéve, ha egyértelműen direkt követte el a versenyző a szabálytalanságot, mely esetben azonnal kizárható.
b) „nem jelent meg”. Ha egy versenyző a nevének bemondása után 3 perccel nem jelenik meg akkor „nem jelent meg”-nek nyilváníthatják.
c) Technikai kizárás.

i. Ha egy versenyző vagy segédje/edzője súlyos „technikai vétséget” követ el egy ellenfél vagy az ellenfél segédje/edzője ellen, akkor „technikai kizárásnak” nyilvánítják a mérkőzést.
ii. Ha egy versenyző tiltott szerekkel él, úgy, mint stimulánsok, szteroidok, hormonkészítmények, alkohol, marijuana, ópiátok, és hasonlók.

4. bekezdés

Felfüggesztés.


a) Ha bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt másodlagos vétségeket követ el a versenyző, vagy segédje/edzője akkor a WEKAF által meghatározott időre felfüggeszthetik.
b) Bármely sorozatosan szabálytalankodó, vagy mulasztó személy, aki sérülést okozott az ellenfélnek, ügyintézőnek vagy a közönségnek fegyelmi tárgyalás célpontja, melynek értelmében felfüggeszthetik, vagy akár kicsaphatják a WEKAF döntésétől függően.

XI. CIKKELY – VERSENYEK ÉS VERSENYSZERVEZETEK

1. bekezdés

Súlycsoportok.

Lásd Súlycsoportok menüpont.

Egy alsóbb súlycsoportos versenyző indulhat egyel nagyobb kategóriában, de fordítva nem.

2. bekezdés

Húzás.

a) Közvetlenül a verseny előtt a súlymérésen átesett versenyzők, vagy segédjük számot húznak, hogy eldöntsék mikor és kivel vívnak meg.
b) Egy versenyzőnek sem lehet egynél több verseny nélküli továbbjutása
c) A versenyen egy húzásnak kell lennie a versenyigazgató kérésére. Nemzeti bajnokságokon ez a döntés a versenyen jelen lévő nemzeti kormányzószervezet/WEKAF igazgatótanácsának jogköre. Ha a verseny mégsem ér véget az első napon a következő napi mérkőzések sorrendjét új húzással kell kijelölni.
d) Egyetlen versenyzőnek sem lehet „verseny nélküli továbbjutása” az első körben és egy „továbbhaladása” a második körben, vagy két egymást követő „továbbhaladása”. Ha mégis ilyen eset áll fent, új húzást kell tartani azoknak a versenyzőknek, akiknek nem volt „verseny nélküli továbbjutásuk” vagy „továbbhaladásuk” az előző körben, és a versenyt az új húzás alapján kell folytatni.

3. bekezdés

A menetek száma és hossza

a) Egy verseny 3 körből álljon, egyperces körökkel, melyek között egy perces szünetek legyenek, de semmi esetre se legyen hosszabb egy kör 2 percnél, vagy 3 kör 6 percnél.
b) A körök megállítása figyelmezetések, intők, vagy a felszerelés megigazítása céljából – vagy egyéb célból – nem számítanak bele a kör idejébe.

4. bekezdés

Versenyzők beosztása

a) A következő tapasztalat szerinti beosztás útmutató a LEKAC-oknak.

i. Újonc osztály – Azon versenyzők, akik még nem versenyeztek WEKAF/LEKAC versenyen
ii. Kezdő osztály – Azon versenyzők, akik maximum 2 versenyen vettek részt.
iii. Veterán osztály – Azon versenyzők, akik legfeljebb 6 versenyen vettek részt
iv. Haladó osztály – Azon versenyzők, akik több mint 6 versenyen vettek részt.

b) A versenyzők ellenfeleinek kiválasztásakor mindig a józanész és megfelelő ítélőképesség legyen a mérvadó.

XII. CIKKELY – HELYI VERSENYEK ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

1. bekezdés

Verseny előmenetel

a) Minden nemzeti EKA kormányzó szervezet vagy helyi EKA bizottság/szervezet (LEKAC) felkínálja a felkészülés lehetőségét a különböző versenyekre.
b) Ha egy bajnokról kiderül, hogy győzelme idején alkalmatlan volt, vissza kell, hogy lépjen, és azoknak, akiket legyőzött újra meg kell mérkőzniük, hogy eldőljön ki a bajnok.
c) A versenyzőket tapasztalatuk és képességük függvényében kell összepárosítani.
d) A LEKAC megkívánhatja, hogy minden versenyző mérkőzését feljegyezzék a helyi szervezet jegyzőkönyvében.

2. bekezdés

Segédlet a LEKAC-nak

a) A LEKAC-nak évente ellenőrzést kell tartania a hivatalnokok, edzők és adminisztrátorok alkalmasságát kiderítendő.
b) A LEKAC orvos csapatának rendszeresen szemináriumokra kell járnia, hogy naprakész tudást szerezzen feladatairól és felelősségeiről.
c) A LEKAC, vagy a Nemzeti EKA Kormányzó Szervezet felelős a saját területére eső mérkőzésvetetők és bírók helyzetéért.
d) Megfontolandóan szükséges, hogy legyen a mérkőzésvezetőnek és bíróknak egy kinevezet felelőse minden LEKAC-on belül. A felelős felel a fenti személyen megnevezéséért, és e személyeknek rendszeres eligazítást és teszteket kell adnia a szabályokról legalább évente egyszer.

SEGÉDLETEK HIVATALOS SZEMÉLYEKNEK

I – MÉRKŐZÉSVEZETŐ

Az alábbi pontok a mérkőzésvezetők segítségére íródtak, hogy csiszolják szaktudásukat és a küzdőtéren történő működésüket:

1. Az első és legfontosabb feladata a mérkőzésvezetőnek, hogy elkerülje a versenyzők oktalan sérülését. A mérkőzésvezetőnek azonnal le kell állítania a mérkőzést, ha az egyik versenyző szemmel láthatóan nem tudja rendesen megvédeni magát.

2. Amikor a versenyzőket bemutatják a közönségnek, hívd őket a küzdőtér közepére, ahol utasítsd őket, hogy barátilag kezet rázzanak. Nem fontos elmagyaráznod nekik a szabályokat, mivel elvileg már tudják azokat. A te feladatod, hogy tartsd őket a szabályokhoz, a küzdelem során.
3. Ugyanígy neked is tisztában kell lenned a szabályokkal és a föntebb felsorolt szabálytalanságokkal, hogy hatásosan és magabiztosan tudd ellátni feladatodat.
4. Légy szigorú, de ne rideg. Az EKA verseny egy sport.
5. Ne foglalkozz a közönséggel, ha „úúúú-znak” egy-egy figyelmeztetés vagy intés miatt. A harmadik ember a ringben több kritikát szenved el, mint akárki más.
6. Ne hagyd magad belefolyni a küzdelembe. Egy jó mérkőzésvezető érzékelteti a jelenlétét a küzdők felé, de a közönség alig veszi észre, hogy ott van.
7. A szabályokat azért hozták, hogy az egyik versenyző ne használhassa ki a másikat. A te dolgod, hogy ezt betartasd. Légy gyors és éber, hogy rögtön észrevedd a szabályszegéseket.
8. A komoly kihágásokkal a kezdetektől fogva megfelelő figyelmezetésekkel és intésekkel járj el. Fellépésed nyűgözze le a versenyzőket, és tudatosítsa bennük, hogy nem a harc miatt vannak a ringben, hanem a képességük szabályok szerinti összeméréséért.
9. A te feladatod, hogy tolmácsold a verseny szabályait, amin részt veszel, és dönts minden olyan kérdésben, mely nincs benne a szabályzatban.
10. Bizonyosodj meg arról, hogy a versenyzők és a bírák is készen állnak, és hogy semmilyen felszerelés nem hever a küzdőtéren, mielőtt intesz az időmérőnek, hogy kezdje el a menetet.
11. Bizonyosodj meg a felől, hogy az időmérő észrevette a menet kezdetét jelző jelzésedet. Miután a gong megszólalt teljesen uralod az egész menetet, és betartatod a szabályokat.
12. Mozogj a küzdőtéren, ne maradj egy helyben. Próbálj mindig a küzdelem „nyitott” oldalán maradni. A ringben való munkádnak jó látszatot kell keltenie. A versenyzők jobban teljesítenek egy jó mérkőzésvezető kezei között.
13. Neked kell eldöntened, hogy egy versenyző mikor nem képes folytatni egy menetet. Ne habozz leállítani a mérkőzést, ha úgy érzed a gyengébbik félnek esélye sincs nyerni és megsérülhet.
14. Légy jól felkészülve az általános szabálytalanságokra, mint például az ellenfél lefogása, „szét” parancsnál a hátralépés elmulasztása, vagy ha az ellenfél botját lefogva támad a másik.
15. Ne okozz nehézséget a bíráknak azzal, hogy figyelmen kívül hagysz egy szabálytalanságot. A bíra úgy érezheti, hogy ő tévedett és úgy ad pontot egy versenyzőnek, hogy az nem érdemelte meg.
16. Különböztesd meg a belharcot az összeakadástól. Az összeakadás az, amikor két versenyző támad és kezük egy pillanatra összeakad. Ez nem szabályellenes, csak akkor, ha a versenyző(k) nem próbálják kiszabadítani magukat az összeakadásból és tovább fogják a másikat.
17. Ne használd a „szét” parancsot túl hamar, vagy túl gyakran. Akkor használd, ha a harcosok túl lassúak az elszakadásban. Itt megjegyezendő, hogy ha csak az egyik fél fogja a másikat az nem összeakadás ezért a „szét” parancsra sincsen szükség. Azonban a mérkőzés leállítható, hogy az egyik versenyzőt figyelmeztesd fogásért. A szabálytalanságért figyelmezetés jár, ne rendezd le pusztán egy „szét” paranccsal.
18. „Szét” parancsnál ragaszkodj hozzá. Hogy mindkét versenyző 2 teljes lépést lépjen hátra.
19. Soha ne próbáld meg a versenyzőket kézzel szétszedni, mindig a hangutasításra reagáljanak.
20. Keményen járj el:

i. döfésnél és punyo ütésnél. Ha tiltva is van, akkor az első alkalommal figyelmeztesd a versenyzőt.
ii. mélyütésnél – ha a térdet vagy az alatt támadnak
iii. A nyakat célzó támadásoknál, vagy ha a hátat/lágyékot támadják.

21. Az intőket vagy figyelmeztetés olyan módon kell adni, hogy a versenyző megértse, mit akarsz mondani, hogy megértse a „beszélt” jelzésedet. Nyomatékosítsd mondandódat a szabálytalanság imitálásával.
22. A menetek alatt ne érj a versenyzőkhöz.
23. Nem muszáj a „szét” parancs után a „harc” parancsot kiadni, viszont az „állj” parancs után kötelező.
24. Apróbb szabálytalanság esetén, mely nem előnyös az elkövetőnek nem szükséges a felszólítás. Egy figyelmeztetés viszont célszerű. A felszólítást veszélyes szabálytalanságoknál használd: ártó szabálytalanságoknál és sorozatos kihágásoknál.
25. Hogy elfedje a fogást pár versenyző kinyújtja a karját ellenfele karja alá. Emiatt a másik küzdőnek nehéz úgy mozgatnia a karját, hogy ne legyen belőle locking, azaz ezzel akadályoztatva van. Ennek értelmében a szabálytalankodó az, akinek a karja ki van nyújtva, így őt illeti felszólítás, ha az eset ismétlődik.
26. Meg kell tudnod különböztetni, ha egy versenyző a másikra nehézkedik, vagy stabilan áll a lábán – és így bármikor felegyenesedhet – közelharcnál.
27. Ne engedd az edzőknek, hogy elhagyják a saját sarkukat, vagy más módon beleszóljanak a mérkőzésbe. Ha a figyelmeztetés után is folytatják a közbeavatkozást felszólítást kapjanak, és versenyzőjüket kizárhatják.
28. Nagyon figyelj a döfésekre, punyo ütésekre és mélyütésekre. Meg kell tudnod különböztetni, hogy véletlen eredménye, vagy szánt szándékkal okozta a támadó. Nem minden mély ütés szabálytalan, előfordulhat, hogy a védekező a hibás, például ha:

i. felugrik, vagy ha
ii. lefelé hárít egy amúgy szabályos ütést, ami emiatt túl alacsonyan talál. Ha halmozottan fordul elő a mély ütés, azért pontlevonás vagy kizárás jár. A döféseknél és punyo ütéseknél nagyon vigyázni kell, mert komoly szabálytalanságok és nagyon komoly sérüléseket képesek okozni, melyek elvághatnak egy ártatlan versenyzőt a győzelemtől.

29. Felszólításnál meg kell állítanod a mérkőzést az „állj” paranccsal. A „harc” parancs azután mondható ki, miután az elkövető és a bírák is megértették ki és hogyan követte el a szabálytalanságot.
30. A második figyelmeztetésnél levonhatsz egy pontot a szabálytalankodó pontozókártyájáról, vagy ha helyénvaló ki is zárhatod. A harmadik esetben célszerű kizárni az elkövetőt. Miután kizártad a versenyzőt és mindkét versenyző visszatért a küzdőtér neki kijelölt sarkaihoz tájékoztatnod kell a bírákat és a verseny igazgatót.
31. Nem muszáj a kisebb szabálytalanságokért megállítani a versenyt. Megvárhatod, míg egy biztonságos lehetőség adódik a mérkőzés közben, amikor felszólíthatod a versenyzőt.
32. Ha a mérkőzésvezető bármilyen vérzést vesz észre a versenyzők testének bármely pontján kiadhatja az ’állj’ parancsot. A sebet meg kell tisztítani, és ha szükségét érzi a mérkőzésvezető kikérheti az orvos véleményét. Az orvos mondja meg, hogy a verseny folytatható, vagy RSC-vel zárul. A mérkőzésvezető annyiszor kérheti ki az orvos véleményét, amennyiszer szükséges.
33. A mérkőzésvezető joga eldönteni, hogy egy versenyző folytatni tudja-e a versenyt, vagy sem, de ha bizonytalan ne kockáztasson. Biztosítsd a helyzetedet, kérd ki az orvos szakvéleményét, kerüld el a versenyzők és a közönség bizonygatásait. Ha kikérted az orvos véleményét, azt tartsd tiszteletben.
34. Ha földre vitel történik, azonnal add ki az „állj” parancsot és utasítsd a talpon maradt küzdőt egy semleges sarokba. Ezután talpra segítheted a földre vitt versenyzőt. Folytathatod a versenyt, ha meggyőződtél róla, hogy a versenyző nem sérült meg. Amint bemondod, hogy földre vitel történt jelezz a bíráknak, és bizonyosodj meg arról, hogy megértették a döntésedet.
35. Emlékezz rá, hogy a versenyzőket, segédeket és edzőket is figyelmeztetheted, felszólíthatod, megintheted, vagy akár ki is zárhatod a versenyből.
36. A „kezdés” parancsra, amit a mérkőzés kezdete előtt 10 másodperccel adnak ki, bizonyosodj meg arról, hogy az edzők eltakarítják a küzdőteret. Legyél határozott azokkal az edzőkkel, akik nem tartják be a szabályokat. Jelentsd őket a verseny biztosoknál vagy versenyigazgatónál, akik ki is zárhatják őket a verseny további részéből.
37. A menetek végén adj pár másodpercet a bíráknak, hogy kitölthessék pontozókártyáikat. Lehetőleg a kártyákat sorrendben szedd össze a bíráktól. A kártyákon ellenőrizd, hogy:

1. Az összesített pontszám helyes.
2. A kártyán szabályosan az van nyertesnek kikiáltva, akinek több pontot szerzett
3. A nyertes sarok helyesen bekarikázással jelezve van.

38. Miután átnézted a kártyákat add oda a zsűrinek, vagy zsűri hiányában a bemondónak.
39. Amint átadtad a pontozókártyákat vezesd a két küzdőt a pást közepére. Te köztük állj, mindhárman arccal a zsűri felé forduljatok. Ha valamelyik versenyző produkciója tetszett nyugodtan kezet rázhatsz vele. A döntés pillanatában a győztes kezét emeld a magasba.
40. A küzdők után te is hagyd el a küzdőteret.

Megfelelő gesztusok és jelek.

a. Nemzetközi bajnokságokon, ahol nyelvi akadályok merülhetnek fel, figyelmeztetés vagy felszólítás esetén a mérkőzésvezetőnek először is azt kell megértetnie a versenyzővel, hogy éppen hozzá beszél. Ezután már elmagyarázhatja gesztusokkal vagy kézjelekkel a mérkőzésvezető a szabálytalanság okát és mikéntjét.
b. Az általánosságban előforduló szabálytalanságoknak legyen meg a megfelelő jelzése. Kívánatos lenne, ha a versenyzők is megtanulnák a „nemzetközi EKA verseny jelbeszédet”, ebből pár példa:

i. DÖFÉS VAGY PUNYOÜTÉS: A mérkőzésvezető kezével döfést vagy punyoütést imitál.
ii. LEFOGÁS: A mérkőzésvezető a lefogás módját imitálja.
iii. RÁNEHEZEDÉS AZ ELLENFÉLRE: A mérkőzésvezető előrehelyezi a testsúlyát, előrehajol.

iv. MÉLYÜTÉSEK: A mérkőzésvezető ujjával a mélyütés helyére mutat, vagy kezével képzeletbeli vonalat húz a térdeknél, majd alá mutat.
v. „SZÉT” PARANCSNÁL A HÁTRALÉPÉS ELMULASZTÁSA: A mérkőzésvezető bemutatja a hátralépést.
vi. HÁTAT ÉRT ÜTÉS: A mérkőzésvezető a hátára mutat, vagy megérinti azt.
vii. TOLÁS, LÖKDÖSŐDÉS, KÖNYÖKÜTÉS VAGY PUSZTAKEZES ÜTÉSEK: A mérkőzésvezető bemutatja a szóban forgó szabálytalanságot.

Még akkor is, ha nincsen nyelvi akadály a résztvevők között a mérkőzésvezető a jelzéseket és gesztusokat használja, és a „Harc”, „Szét” és „Állj” parancsokon kívül ne adjon hangutasításokat.

II. BÍRÁK

1. A bírák figyelmüket valahol a két küzdő fél között tartsák, hogy mindent kellőképpen lássanak. Ne figyeljék túlzottan csak az egyik versenyzőt. Ellenkező esetben a bíra figyelmen kívül hagyhat pár fontos mozdulatot, ez mindenképpen kerülendő. A bírák jó, ha azonnal feljegyzik a pontváltozást okozó megmozdulásokat, miközben fejben tartják a versenyzők adott körben mutatott teljesítményét.
2. A bíráknak ismerniük kell a WEKAF szabályokat és eljárásokat, továbbá teljes körű ismerettel kell rendelkeznie a verseny közben használt jelzésekről is.
3. Jó, ha azonnal ellenőrzöd a listádon szereplő versenyzők nevét és kilétét a keveredéseket elkerülendő. Továbbá kérdezz utána, van-e változás a listában. Ellenőrizd melyik sarokban melyik versenyző foglal helyet, továbbá a csapatjelöléseket, ha vannak.
4. Miután az előző mérkőzésben meghirdették az eredményt foglald el a számodra kijelölt helyet a küzdőtér egyik sarkán.
5. Még mielőtt a mérkőzés kezdetét veszi, töltsd ki a pontozólapon az alábbi adatokat:

i. Bíra száma.
ii. Dátum.
iii. Mérkőzés és menetek száma.
iv. Súlycsoport.
v. Mérkőzésvezető neve.
vi. Versenyzők neve.
vii. Bíra aláírása.

6. A menetek közti szünetekben beszélhetsz a mérkőzésvezetővel és felhívhatod a figyelmét pár szabályszegésre, amit nem vett észre. Azonban a mérkőzés ideje alatt ne beszélj vele.
7. Ha kávét vagy frissítőt szolgálnak fel, akkor csak a szünetekben igyál, és a pohártartót a padlóra rakd le, ne az asztalra. A küzdőtér közelében ne dohányozz.